Sự kiện đua TOP event bánh sinh nhật đặc biệt

Phần thưởng đua top tại máy chủ Thần Chiến 

Bắt đầu từ ngày 25/6/2022 đến 23h00 ngày 2/7/2022 sẽ kết thúc event.

Mỗi nhân vật có thể ăn tối đa 888.888 bánh sinh nhật trong thời gian đua TOP.

Người ăn nhiều nhất hoặc người ăn 888.888 event trước sẽ được tính TOP1.

Lưu ý phần thưởng sẽ được phát vào lúc 9h00 ngày 3/7/2022.

Xếp hạng Vật phẩm Số lượng
TOP 1 Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ 2
Bảo rương vũ khí diệu dương tối thượng 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Sách kỹ năng 25 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
TOP 2 Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ 1
Bảo rương vũ khí diệu dương tối thượng 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Sách kỹ năng 25 1
Triệu mãnh ( 30 ngày )  1
TOP 3 Mảnh ghép tinh xảo vô danh giới chỉ 80
Bảo rương vũ khí diệu dương tối thượng 1
Sách kỹ năng 25 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
TOP 4 - 6 Sách kỹ năng 25 1
Mảnh ghép tinh xảo vô danh giới chỉ 50
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
TOP 7 - 10 Sách kỹ năng 24 1
Mảnh ghép tinh xảo vô danh giới chỉ 30
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1