Đua TOP event tranh tài nhận trang bị huynh đệ

Sự kiện đua TOP event trung thu cùng huynh đệ tái xuất .

Thời gian bắt đầu : 25 - 8 - 2022 đến 23h00 ngày 2/9/2022 .

Lưu ý phần thưởng sẽ được phát vào lúc 9h00 ngày 3/9/2022.

Xếp hạng Vật phẩm Số lượng
TOP 1 Siêu thú cưỡi tự chọn nai chiến hổ vằn và hổ alaska. 1
Trang bị huynh đệ dây chuyền và ngọc bôi. 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
Xu may mắn & linh thạch. 100
Bí kiếp kỹ năng 150 ( 26 cấp ) 1
TOP 2 Siêu thú cưỡi tự chọn nai chiến hổ vằn và hổ alaska. 1
Trang bị huynh đệ dây chuyền ngọc bôi ( được chọn 1 ) 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày )  1
Xu may mắn & linh thạch. 80
Bí kiếp kỹ năng 150 ( 25 cấp ) 1
TOP 3 Siêu thú cưỡi tự chọn nai chiến hổ vằn và hổ alaska. 1
Trang bị huynh đệ dây chuyền ngọc bôi ( được chọn 1 ) 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
Xu may mắn & linh thạch 50
Bí kiếp kỹ năng 150 ( 24 cấp ) 1
TOP 4 - 10 Ấn & trang sức cấp 3. 1
Bí kiếp kỹ năng 150 ( 23 cấp ) 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
Nhẫn vô danh bạch kim + 3 2
Xu may mắn & linh thạch 30

Phần thưởng đạt mốc event trung thu news.

Mốc sử dụng Phần thưởng 100% nhận được Ngẫu nhiên nhận thêm
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

 

20.000

(+)Càn khôn song tuyệt bội

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

 

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương diệu dương tối thượng

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Xuyên y phá giáp cấp 2

(+)Ngũ hành ấn cấp 2

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương diệu dương tối thượng

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

200.000

(+)Nhẫn vô danh giới chỉ : 2

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Xu may mắn : 20

(+)Tinh thạch : 20

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Mặt nạ 3 skill 

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

 (+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Siêu thú cưỡi Hổ vằn

(+)Siêu thú cưỡi CỌP Alaska

(+)Bảo rương diệu dương tối thượng

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 & 26 cấp

500.000

(+)Siêu thú cưỡi ngẫu nhiên : 1

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Xu may mắn : 50

(+)Tinh thạch : 50

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Mặt nạ 3 skill 

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

 (+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương diệu dương tối thượng

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 & 26 cấp