Sự kiện đua TOP event trung thu S2 Thần Long News

Phần thưởng đua top event trung thu tại máy chủ Thần Chiến 

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022 đến 23h00 ngày 21/8/2022 sẽ kết thúc event.

Lưu ý phần thưởng sẽ được phát vào lúc 9h00 ngày 22/8/2022.

Xếp hạng Vật phẩm Số lượng
TOP 1 Hổ vằn hoặc hổ Alaska ( được phép chọn )  1
Bộ trang bị diệu dương tối thượng 1
Nhẫn vô danh giới chỉ bạch kim + 5 2
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
TOP 2 Hổ vằn hoặc hổ Alaska ( được phép chọn )  1
Bộ trang bị diệu dương tối thượng trừ áo vũ khí 1
Nhẫn vô danh giới chỉ bạch kim + 4 2
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày )  1
TOP 3 Bộ trang bị diệu dương tối thượng trừ áo vũ khí 1
Nhẫn vô danh giới chỉ bạch kim + 3 2
Mặt nạ 2 cấp kỹ năng 1
Trang sức cấp 3 1
Ấn cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
TOP 4 - 10 Nhẫn vô danh giới chỉ bạch kim + 1 2
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
Mặt nạ 2 cấp kỹ năng 1
Ấn trang & sức cấp 3 ( chọn 1 trong 2 ) 1