Sự kiện Event bánh sinh nhật võ lâm truyền kỳ

Sự kiện event bánh sinh nhật võ lâm & Đua TOP Event .

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ 9h00 ngày 25/6 đến hết ngày 30/7.

Thời gian đua TOP 10 event bánh sinh nhật : Bắt đầu từ 9h00 ngày 25 đến hết ngày 2/7.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại đẳng cấp võ lâm máy chủ thần chiến .
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Tổng quản sự kiện

Vị trí: Ba lăng huyện (200/199)

   (+)Mua bán bánh sinh nhật đặc biệt

                (+)Nhận thưởng mốc bánh sinh nhật đặc biệt


Bánh sinh nhật đặc biệt

                                  Nguồn gốc: Mua tại Npc sự kiện tiền đồng / bánh & ghép tại npc sự kiện 7 tiền đồng 1 bánh .

                                     Giới hạn sử dụng: 100.00/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

Phần thưởng mốc sử dụng:

Mốc sử dụng Phần thưởng 100% nhận được Ngẫu nhiên nhận thêm
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 21 cấp

(+)Bảo rương nguyệt khuyết y tối thượng

20.000

(+)Càn khôn song tuyệt bội

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 22 cấp

(+)Bảo rương nguyệt khuyết vũ khí tối thượng

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

                 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 23 & 24 cấp

  (+)Vòng sáng triệu mãnh

   (+)Bảo rương diệu dương

(+)Ngũ hành ấn cấp 2

       (+)Xuyên y phá giáp cấp 2

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

                 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 23 & 24 cấp

  (+)Vòng sáng triệu mãnh

   (+)Bảo rương diệu dương

(+)Ngũ hành ấn cấp 2

       (+)Xuyên y phá giáp cấp 2

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill 

Phần thưởng sử dụng bánh sinh nhật ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng bánh sinh nhật

Sách kỹ năng 150 - 24 cấp

Sách kỹ năng 150 - 22 cấp

Kết tinh ngũ hành

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Rương nguyệt khuyết tối thượng

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Mảnh ghép tinh xảo vô danh

Sách kỹ năng 150 - 23 cấp

Sách kỹ năng 150 - 21 cấp

Huyền thoại tịch phổ

Rương diệu dương ngẫu nhiên

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt

Xu may mắn , linh thạch