Đua TOP event tranh tài nhận ngay trang bị hắc thần

Sự kiện đua TOP event quốc khánh cùng hắc thần tái xuất .

Thời gian bắt đầu : 10 - 9 - 2022 đến 23h00 ngày 17/9/2022 .

Lưu ý phần thưởng sẽ được phát vào lúc 9h00 ngày 18/9/2022.

Xếp hạng Vật phẩm Số lượng
TOP 1 Trang bị hắc thần đại gia tự chọn. 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức đại gia 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
Xu may mắn & linh thạch. 200
Bí kiếp kỹ năng 150 ( 26 cấp ) 1
TOP 2 Trang bị hắc thần chí tôn tự chọn. 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức đại gia 1
Triệu mãnh ( 30 ngày )  1
Xu may mắn & linh thạch. 150
Bí kiếp kỹ năng 150 ( 26 cấp ) 1
TOP 3 Trang bị hắc thần lạc tiễn tự chọn. 1
Ấn & trang sức đại gia 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
Xu may mắn & linh thạch 100
Bí kiếp kỹ năng 150 ( 26 cấp ) 1
TOP 4 - 10 Ấn & trang sức đại gia 1
Bí kiếp kỹ năng 150 ( 25 cấp ) 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1
Xu may mắn & linh thạch 30

Phần thưởng đạt mốc event huy chương quốc khánh.

Mốc sử dụng Phần thưởng 100% nhận được Ngẫu nhiên nhận thêm
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

 

20.000

(+)Càn khôn song tuyệt bội

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

 

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Bảo rương diệu dương tối thượng

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Bảo rương diệu dương tối thượng

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

200.000

(+)Xuyên y phá giáp cấp 4

(+)Ngũ hành ấn cấp 4

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Xu may mắn : 20

(+)Tinh thạch : 20

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Mặt nạ 3 skill 

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Siêu thú cưỡi Hổ vằn

(+)Siêu thú cưỡi CỌP Alaska

(+)Bảo rương diệu dương tối thượng

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 & 26 cấp

500.000

(+)Siêu thú cưỡi ngẫu nhiên : 1

(+)Xuyên y phá giáp cấp 5

(+)Ngũ hành ấn cấp 5

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Xu may mắn : 50

(+)Tinh thạch : 50

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Mặt nạ 3 skill 

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Bảo rương diệu dương tối thượng

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 & 26 cấp

Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng huy chương quốc khánh.

Phần thưởng sử dụng huy chương quốc khánh

Trang bị hắc thần mãnh uy ( siêu hiếm )

Sách kỹ năng 150 - 26 cấp ( hiếm )

Sách kỹ năng 150 - 24 cấp

Sách kỹ năng 150 - 22 cấp

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Rương diệu dương tối thượng

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Thú cưỡi cao cấp ( hiếm )

Sách kỹ năng 150 - 25 cấp ( hiếm )

Sách kỹ năng 150 - 23 cấp

Sách kỹ năng 150 - 21 cấp

Huyền thoại tịch phổ

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt