Sự kiện event quốc tế thiếu nhi

Trong không khí rộn rã đón chào lễ quốc tế thiếu nhi, Nhằm chung vui cùng toàn thể với nhân sĩ bằng sự kiện vô cùng đặc biệt tại sự kiện quốc tế thiếu nhi với vô số phần thưởng hấp dẫn đang chờ quý nhân sĩ.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại huyền thoại siêu nhân .
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Tổng quản sự kiện

Vị trí: Ba lăng huyện (200/199)

   (+)Mua bán kẹo dẻo hương trái cây

                (+)Nhận thưởng mốc kẹo dẻo hương trái cây


Kẹo dẻo hương trái cây

                                  Nguồn gốc: Mua tại Npc sự kiện tiền đồng / kẹo hoặc mua trực                  tiếp tại kỳ trân các giá 399 tiền đồng / túi event sự kiện

                              Giới hạn sử dụng: 100.00/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

Phần thưởng mốc sử dụng:

Mốc sử dụng Phần thưởng 100% nhận được Ngẫu nhiên nhận thêm
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 21 cấp

(+)Bảo rương nguyệt khuyết y tối thượng

20.000

(+)Càn khôn song tuyệt bội

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 22 cấp

(+)Bảo rương nguyệt khuyết vũ khí tối thượng

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 23 & 24 cấp

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Bảo rương diệu dương

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 23 & 24 cấp

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Bảo rương diệu dương

Phần thưởng sử dụng kẹo dẻo trái cây ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng kẹo dẻo trái cây

Sách kỹ năng 150 - 24 cấp

Sách kỹ năng 150 - 22 cấp

Kết tinh ngũ hành

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Rương nguyệt khuyết tối thượng

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Sách kỹ năng 150 - 23 cấp

Sách kỹ năng 150 - 21 cấp

Huyền thoại tịch phổ

Rương diệu dương ngẫu nhiên

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt