Tri ân người chơi mới cùng quà nạp Lần Đầu hấp dẫn

 • 🧊Tri ân người chơi mới cùng quà nạp combo siêu hấp dẫn.

  🎁Quà nạp combo 2.000.000

  👉Chiến mã cấp 3 skill .

  👉Sách kỹ năng 150 ( 21-25 ).

  👉Triệu mãnh thần thạch.

  👉Trang sức ấn phi phong cấp 2 .

  👉8 rương diệu dương .

  👉Mặt nạ kỹ năng 3 cấp.

  👉Vàng nén : 1000.

  🎁Quà nạp combo 5.000.000

  👉Chiến mã thần thú mới tự chọn ( nai chiến , hổ alaska , hổ vằn )

  👉Sách kỹ năng 150 ( 21-25 ).

  👉Triệu mãnh thần thạch.

  👉Trang sức ấn phi phong cấp 2 .

  👉8 rương diệu dương .

  👉Mặt nạ kỹ năng 3 cấp.

  👉Vàng nén : 2000.